EvosisEvosisEvosis
Login
Login
X
Language
Interface and Subtitle
English
Rome: Total War
Review posted by Evosis on
Romalılar

Oyunda üç tane Romalı aile bulunmakta; The House of Julii, The House of Brutii ve The House of Scipii. Bunlara ek olarak bir de S.P.Q.R.(Senato) bulunmakta. Bu üç grup ve S.P.Q.R.(Senato) birbirleri ile müttefik olarak oyuna başlamaktadır. Aralarında savaşamayan bu gruplar, isterse birbirine yardım edebilir, isterlerse rüşvet ile diğer grup ordu ve generallerini kendi saflarına çekebilirler. S.P.Q.R.(Senato) bu üç gruba da farklı görevler vermekte. Bu görevler isteğe bağlı olarak yapılabilir ya da yapılmayabilirler. Yapıldıkları taktirde S.P.Q.R.(Senato) tarafından ödüllendirilecekler ve S.P.Q.R.(Senato)’da ki nüfuzları artacaktır. Yapılmadığı taktirde de S.P.Q.R.(Senato) tavır alacaktır.

Ek olarak; S.P.Q.R.(Senato)’nun gözleri özellikle popüler olan grupların her daim üzerindedir. Genelde, fetihler artıkça popülerlikte artar. Ve bir kişi haddinden fazla güçlendiğini taktirde S.P.Q.R.(Senato) o kişiyi kendisine Tehtit olarak görücektir. İş bu sebeple; S.P.Q.R.(Senato)'nun güçlenen ülkelerin liderlerine intihar etmesini istemesi kuvvetle muhtemel Grubun lideri ; intiharı kabul ettiği taktirde yerine oğlu geçer, kabul edilmediği taktirde Roma için iç savaş kaçınılmazdır.Ve bir grup yeterli"populer güç" elde ederse diğer Roma ülkelerine saldırabilir. Popüler güç için,30-35 bölge almanız,sonrada S.P.Q.R.(Senato)'nun verdiği son görevi reddetmeniz gerekiyor.

Başlarken Roma ordusu; diğer ülke ordularına göre, iyi eğitilmiş ve iyi teçhizatlandırılmış askerleri ile daha üstün bir konumda. Nispeten biraz daha zayıf olan Roma atlıları ordu aksayan tek yanı kabul edilebilir. Oyuna Gaius Marius reformları da eklenmiş. M.Ö. 220 ile 180 yılları arasında gerçekleşen reform ile ( gerçek tarihi M.Ö 107’dir) Roma ordusu geleneksel hastati-principes-triarii yapılanması yerine, meşhur lejyonerler yapılanmasına geçecek ve daha iyi atlı birlikler üretebilecektir.

Tarihi Gerçekler
RTW de ki üç Romalı grup, Gaius Julius Caesar, Marcus Junius Brutus, ve Publius Cornelius Scipio Africanus’tan esinlenilerek Julii, Brutii, Scipii olarak adlandırılmıştır. Aslında Scipii ve Brutii aileleri yoktu. Marcus Junius Brutus "Junii"", Scipio Africanus ise "Cornelli" ailerine mensuptular.

Oyundaki üç aileli Roma sistemi de tarihi değildir. Roma İmparatorluğu Senato tarafından yönetilirdi. Aileler sadece küçük bölgeleri idare edebilir, işgal edilen bölgelere ise Senato tarafından yeni bir yönetici atanır, işgal edilen şehir ve topraklar işgal eden genarale ve aileye bırakılmazdı. Zaten genaraller dahi Senato ve yöneticiler tarafından atanır, oyundakinin aksine genaraller şehir yönetiminde söz sahibi olamazlardı.

Oyunda ki birkaç askeri birlikte tarihi gerçekleri yansıtmıyor. Şöyle ki; Urban Cohorts adlı birlik oyunda Romanın en nüfuzlu askerleri olarak gösterilir fakat bu birlikler gerçekte yangın kalelerinde ve gece gözlemlerinde kullanılmıştır.

RTW’de barbarlar bazı özel avantajlara ve dezavantajlara sahipler. Örneğin barbarlar taştan kaleler (stone wall), ticaret gelirini arttıran ve stratejik yaralar sağlayan yolları yapamazlar. Daha önemlisi barbarların teknoloji ağaçları üç şehir seviyesi ile sınırlanmış. Diğer ülkeler ise şehirlerini 5. seviye ye kadar geliştirebiliyorlar. Bununla birlikte barbarlarda nufus artışı daha fazla, şehirler daha çabuk seviye atlayabiliyor böylelikle daha gelişmiş askerleri hızlıca yetiştirebiliyorlar. Barbar orduları doğal olarak organize olmamış ordular, ancak barbar savaşçıları son derece iyi savaşabilen askerler.

Barbar Kültürü

oynanabilir = O krallığı fethetdiğinizde oynayabildiğinizi gösterir. oynanamaz = Fethetmenize rağmen o ülkeyi oyunda oynayamazsınız.

Gaul(Galya)(oynanabilir)=
Yer;Bugün ki Fransa ve İtalyanın kuzeyinde başlıyorlar.Çok geniş topraklara sahiplerdir.Bu topraklar hem ticaret hem de tarım açısından iyidir.
Ordu;Savaşçıları kılıçlılardan,okçulardan ve kısıtlı süvariden oluşuyor.Savaşın ön saflarında "Warband" adlı tüm barbarların basit yapılanması oluşturuyor.

Britannia(Britanya)(oynanabilir)=
Yer;Bugün ki Britanya ve Belçika'da başlıyorlar.Ticaret açısından çok iyidirler.
Ordu;At arabaları ve warband'lerin yanı sıra fanatik piyadeleri de var.Ayrıca birimlerinin çok ucuz olması ordularının çok kalabalık olmasını sağlıyor.(En az 1200 kişi)

Germania(Cermenler)(oynanabilir)=
Yer;Bugün ki Almanya ve Hollanda sınırlarına sahipler.Topraklarının verimsiz olması ve ticaretin olmaması büyük sorunlarından biridir ama ordusunun güçlü olması yeni yerler alınmasını sağlamaktadır.
Ordu;Çoğu oyuncu Cermen ordusunun oyundaki en iyi ordu olduğunu söyler.Avrupa'da Yunanistan,Makedonya ve Trakyalılardan sonra phalanx uygulayan tek birliğe sahiplerdir.Bunu dışında Berserker'lere ve zırh delici baltalı piyadelere sahipler.Süvarileri diğer barbarlara göre daha iyidir.Kısacası Cermen ordusu saldırıda rakipsizken savunmadada ortalama bir güce sahipler.

Spain(İspanya)(oynanamaz); İspanya'da başlıyor ve Galya ve Kartacalılar ile savaş halinde oyuna başlıyorlar. Sağlam piyadelerinin yanında son derece iyi mızraklı birliklere sahipler.

Dacia(Daçya)(oynanamaz); Bugünki Romanya hakimiyet süren Dacialar ağır piyadelere ve falx-wielding birliklere sahipler. Ancak çok güçlü komşularına karşı koyarak hayatta kalma mücadelesi vermek zorundalar.


Scythia(İskitler)(oynanamaz); Bugünki Rusya ve Ukrayna'da başlıyorlar. Akıncı atlılara ve ağır süvarilere (heavy cavalary) sahipler. Askerlerinin büyük bir bölümünü atlı okçular kapsar. Aslında oyunun başladığı tarihte küçük bir kabile olan ve bozkırlarda yaşayan Sarmatianslar oyunda Ukrayna bölgesini kontrol ediyorlar.Oyundaki tek Türk kavmidir. (Türkçe’de İskitler olarak adlandırılırlar.)

Yunan Kültürü
The Greek Cities(Yunan Şehirleri)(oynanabilir) ; Akdeniz ve Ege serpilmiş çok önemli kolonilere sahip olarak oyuna başlıyorlar. Hoplite adlı birlikleri zırhları sayesinde ok ve mızraklı birliklere karşı nispeten korunmalılar ve atlı birliklere karşı ezici bir üstünlüğe sahipler. (Oyunda bu birlikler (phalanx Taktiği yapabilenler), ancak kalabalık atlılarla, arkadan gizlice yapılan ani saldırılar ile mağlup edilebilirler). Bununla beraber Crete adında iyi yetiştirilmiş kısa mesafe okçularına sahipler. Tarihte ise; Yunan şehirleri ayrı bir oluşum değil, birbirleri ile müttefik olan çeşitli şehir devletleridir. Spartan Hoplitiesler ise sıkışmadıkları ya da pusuya düşmedikleri sürece pes etmeden savaşan azimli savşçılardır. Phalanx modundan çıkarıldıktan sonra herhangi bir birliğe kılıçlarını çekerek büyük bir hızla saldırırlar ve birliğin içinde yarık açarlar. Spartan hoplitiesler Kutu poziyonunda çok iyidirler.

Thrace(Trakya)(oynanamaz); Yarıçıplak güçlü piyadelere sahipler.Phalanx birlikleri de vardır.Türkiye'nin Avrupa tarafına,Batı Trakya'ya Bulgaristan'a ve de Güney Romanya'ya sahiplerdiir.Türkçe'de Trakyalılar olarak adlandırılar.

Ve tüm barbar kavimlerinin ordularının en güçlü yanı düşmanı sataşarak korkutmaları ve şarkı söyleyerek müttefiklere moral vermeleridir.

Macedon(Makedonya)(oynanamaz); Macedoninan Phalanx bu ülke ordusunun bel kemiği. Bunun yanında Büyük İskender idaresinde ki Companion cavalry adlı atlı birliklere sahipler. Macedonianlar oyuna, bugünki Yunanistan’ın topraklarında başlıyorlar. Uzun mızrakları ve yakından dövüşe dayanıklı zırhları olmasına karşın okçulara karşı dezavantajları vardır.

The Seleucid Empire(selevkos İmparatorluğu)(oynanabilir); oyuna Mezapotamya’ ya hakim olarak başlıyor. Ordu yapıları Makedonyalılar ile benzerlik gösteriyor.Ama aslında aynı zamanda Pers kültürü de vardır. Seleucidler de Makedonyalılar gibi Companion Cavalry’lere ve Macedonian Phalanxlara sahipler. Bunun yanında hoplite, scythe-armed chariots, filli birlikler (war elephant), Cataphract ve Roma usulu lejyonerleri ile oluşturulabilinen orduları,oyundaki en fazla çeşit birliğe sahip olan ordu özelliğini taşıyor. Akdeniz'e kıyısı olan bazı şehirleri sayesinde ticaret geliri yüksektir.
Cheats posted by Evosis on
Oyun esnasında " tuşuna basıp aşağıdaki hile kodlarını girin:

add_money 20000 - 20.000 altın verir
gamestop veya bestbuy - Ünitelerin fiyatını %10 düşürür
oliphaunt - Fillerin boyutunu %40 artırır
jericho - Battle map modunda işgal sırasında duvarların yıkılmasını sağlar
add_population <şehir adı> - Belirtilen şehre istenen sayıda nüfus ekler
toggle_fow - Savaş sisini kaldırır
give_trait <özellik> - Seçilen karaktere istenen özelliği verir
process_cq <şehir kademesi> - İnşa sırasında bekleyen tüm binaları tamamlar
process_rq [city name] - Hazırlanması bekleyen tüm üniteleri tamamlar
? - Belirtilen komut için yardım bilgisi gösterir
create_unit < ünite numarası> - Belirtilen üniteyi yaratır
list_traits - Tüm yetenekleri listeler
move_character - Seçilen karakteri belirtilen koordinatlara gönderir
give_trait_points - Belirtilen karaktere istenen yetenek için puan verir
force_diplomacy - Rakibinizin diplomasi teklifinizi kabul etmesini sağlar
invulnerable_general - Belirtilen karakteri ölümsüz yapar
date - Zamanı değiştirir
kill_character - Belirtilen karakteri yok eder
season - Mevsimi değiştirir
capture_settlement <şehir adı> - Belirtilen şehri kontrolünüze geçirir
toggle_coastlines - Strateji haritasındaki sahil şeridi görüntüsünü açar ve kapatır
toggle_restrictcam - Kamera sınırlamalarını açar ve kapatır
toggle_perfect_spy - İki tarafın da casusluk yeteneğini sınırsız hale getirir
building_debug - Bina debug modunu açar
perf_times - Performans göstergesini açar
show_all_messages - İki tarafın da tüm mesajları görmesini sağlar
flowing water toggle_flowing_water - Akarsu görüntüsünü açar ve kapatır
nw_stats - Bağlantı istatistiklerini gösterir
toggle_pr - PR modunu açar
give_ancillary - Karaktere bir yardımcı verir
list_ancillaries - Tüm karakter yardımcılarını gösterir
character_reset - Karakter özelliklerini sıfırlar
show_cursorstat - İmleç pozisyonunu ve bölge ismini gösterir
give_trait_points - Seçilen karaktere yetenek puanı verir
mp - Karaktere hareket puanı verir
list_characters - Tüm karakterleri gösterir
filter_coastlines Haritada sahil şeritlerini açar ve kapatır
set_building_health - Bina dayanıklılığını belirtilen değere getirir
ai_turn_speed - Yapay zekanın hamlelerini hızlandırır
zoom - Belirtilen değere göre kamerayı yaklaştırır
regenerate_radar - Radarı tekrar oluşturur
adjust_sea_bed - Deniz seviyesini seçilen değere getirir
diplomatic_stance - Taraflar arasındaki diplomasiyi ayarlamanızı sağlar
test_ancillary_localisation - üm yardımcıları karakter bilgi görüntüsüne ekler
show_terrain_lines - Defansif arazi çizgilerini gösterir
clear_messages - Tüm kayıtlı mesajları siler
list_units - Ordudaki tüm üniteleri listeler
damage_wall - Şehrin duvarlarına hasar verir
upgrade_effect - Ünite upgrade etkisini artırır
battle force_battle_victory - Savaşı kazanmanızı sağlar
force_battle_defeat - Savaşı kaybetmenizi sağlar
show_battle_paths - Tüm savaş güzergahlarını gösterir
show_battle_paths_for_unit - Belirtilen ünitenin savaş güzergahını gösterir
show_battle_street_plan - Şehir planını gösterir
kill_faction - Belirtilen değere denk gelen faction'ı yok eder
diplomacy_mission - Diplomasi görevi yaratır
event - Event yaratır
control - Oyuncu kontrolünü, belirtilen değere denk gelen faction'a geçirir
create_building - Belirtilen binayı yaratır
disable_ai - Yapay zekayı kapatır
run_ai - Yapay zeka hamlesini tekrarlatır
Mağza Bilgileri / Fiyatları
Yayıncının talebi doğrultusunda artık Steam'de satılmamaktadır.
Comments 0
Arrangement

Show more
Rome: Total War
Type
Serial
Release Date
Developer
Distributor
Expansion Pack
Player
Language
Processor
1 GHz
GPU
64 MB
RAM
256 MB
Hard Disk
2.9 GB
Points
Grafik

Hikaye

Ses

Kontroller

Genel Ortalama
Ortalama
User Rating
1
1
Platforms
Windows
Version
1.5
X
EvoNet Login
LoginVersion: λ 8